Frequentieoverzicht

Onderstaande lijst geeft een indruk van het radio verkeer welk u in een bepaalt frequentie gebied mag verwachten. Voor de frequenties van radio-amateurs is in deze lijst alleen rekening gehouden met de regio waarin Nederland ingedeeld is.

1.825 – 1.835          – Radio-amateurs 160 meter
3.500 – 3.800          – Radio-amateurs 80 meter
7.000 – 7.200          – Radio-amateurs 40 meter
14.000 – 14.350     – Radio-amateurs 20 meter
21.000 – 21.450     – Radio-amateurs 15 meter
26.1500 – 26.8100 – AM-Omroepsystemen.
26.9500 – 27.4050 – CB-band MARC, 40 kanalen. – free
26.0650 – 28.3050 – CB-band A,B,C,D,E banden (C band is MARC)
28.0000 – 29.7000 – Radio-amateurs 10 meter
30.0350 – 30.2650 – Radiografische afstandbesturing.
31.0375 – 31.3125 – Draadloze telefoons (NL-keurmerk CTO)basis
35.0100 – 35.2000 – Radiografische afstandbesturing.
39.9375 – 40.2125 – Draadloze telefoons (NL-keurmerk CTO)hand
40.6650 – 40.6950 – Radiografische afstandbesturing.
46.6100 – 46.9700 – Draadloze telefoons, basispost.
47.7500 – 67.7500 – Televisiekanalen 2 t/m 4, band 1.
49.6700 – 49.9700 – Draadloze telefoons, handset.
50.0000 – 50.4500 – Radio-zendamateurs, 6 meter
54.1000 – 69.1000 – Defensie.
68.1000 – 69.0000 – Bedrijfsalarmering.
70.0000 – 70.5000 – Radio-amateurs 4 meter
73.2800 – 73.9200 – Koninklijke Marechaussee KMAR, mobiel.
74.2950 – 74.5950 – Nederlandse Rode Kruis, mobiel.
74.2125 – 77.4750 – Landelijke Politiediensten, mobiel.
81.2800 – 81.9200 – Koninklijke Marechaussee KMAR, basis.
84.0125 – 87.2750 – Landelijke Politiediensten, buerau’s.
84.2950 – 84.5950 – Nederlandse Rode Kruis, basispost.
87.5000 – 108.0000 – FM-omroepband.
108.1000 – 117.9500 – Luchtvaart, vliegbakens.
118.0000 – 121.4000 – Luchtvaart, luchthavens.
122.2000 – 122.6000 – Particulier vliegverkeer.
123.6000 – 131.2000 – Luchtvaart, verkeersleiding.
131.3000 – 132.0000 – Luchtvaartmaatschappijen.
132.0500 – 135.9750 – Luchtvaart, verkeersleiding.
137.0000 – 138.0000 – Weersatellieten, Bosbandbewaking.
138.0000 – 144.0000 – Defensie.
144.0000 – 146.0000 – Radio/TV-zendamateurs, 2 meter-band.
146.0100 – 147.1500 – Rampenbestrijding.
148.4100 – 149.1300 – Autotelefoonnet ATF-1, mobiel.
149.1875 – 149.4625 – Industrie en Bedrijven.
149.4875 – 149.8375 – Douane en Rijksinspeciediensten, mobiel.
149.6375 – 149.8875 – Taxibedrijven.
149.9000 – 150.0500 – Satellietnavigatie.
150.0875 – 150.3625 – Provinciale- en gemeentelijke nutsbedrijven Mobiel.
150.4125 – 151.4625 – Industrie en bedrijven.
151.4875 – 151.9125 – Taxibedrijven.
151.7125 – 152.0875 – Linkverbindingen van regionalediensten.
152.2625 – 152.6125 – Artsen en para-medische diensten.
152.4125 – 152.8375 – Provinciale en gemeentelijkenutsbedrijven simplex.
152.8625 – 152.9875 – Industrie en bedrijven.
153.0100 – 153.7300 – Autotelefoonnet ATF-1, relaisstations.
153.7500 – 154.0000 – Telemetrie, alarmering en beveiliging.
153.7875 – 154.0625 – Portokanalen, Brandweer en NS.
154.0875 – 154.4375 – Douane- en Rijksinspectiediensten, basis.
154.2375 – 154.8375 – Portofoonkanalen Politie, gevangenis en inrichtingen.
154.4625 – 154.7375 – Landelijk Openbaarvervoer Esofoon-net A.
154.6875 – 154.9625 – Provinciale en gemeentelijk nutsbedrijven basis.
155.0125 – 155.3625 – Landelijk Openbaar vervoer, Esofoon-net B.
155.1625 – 155.5875 – Gemeentelijke vervoersbedrijven.
155.3875 – 155.8875 – Industrie en bedrijven.
155.9125 – 155.9375 – Koninklijke Nederlandse Wielrijders unie KNWU.
156.0000 – 158.0300 – Landelijk marifoonnet, scheepvaart.
158.0500 – 158.3300 – Provinciale en gemeentelijke elektriciteitsbedrijven,mobiel.
158.3500 – 158.5100 – Bewaking- en beveiligingsdiensten.
158.5300 – 159.0700 – Taxibedrijven.
159.0900 – 159.2500 – Provinciale en gemeentelijke nutsbedrijven mobiel.
159.2700 – 159.4300 – Reserve kanalen.
159.4500 – 160.5900 – Industrie en bedrijven.
160.6300 – 162.6300 – Landelijk Marifoonnet, scheepvaart.
162.6500 – 162.9300 – Provinciale en gemeentelijke eletriciteitsbedrijven basis.
162.9500 – 163.1100 – Industrie en bedrijven.
163.1300 – 163.2900 – Gemeentelijke- en overheidsdiensten.
163.3100 – 163.4700 – Overheidsdiensten en gemeentelijke nutsbedrijven PTT Telecom.
163.4900 – 163.6700 – Nederlandse Gasunie en gemeentelijke Nutsbedrijven.
163.6900 – 163.8500 – Overheidsdiensten en nutsbedrijven, basis.
164.0500 – 164.7700 – Industrie en bedrijven, brandmelding en bewakingsdiensten.
164.7900 – 164.9500 – Loon- en transportbedrijven.
164.9500 – 165.1900 – Industrie en bedrijven, reddingswezen KNBRD
165.2100 – 165.6900 – Industrie en bedrijven in het Rijnmond geb.
166.4500 – 166.6100 – Nederlandse Spoorwegen NS, mobiel.
166.6300 – 166.7900 – Spoorwegpolitie, NS
166.8100 – 167.1700 – Nederlandse Spoorwegen NS, simplex
167.1900 – 167.5300 – Reserve kanalen, bosbrandbewaking.
167.5500 – 168.0900 – GGD- en Brandweerkanalen.
168.1100 – 168.2700 – PTT waardetransporten.
168.2900 – 168.6500 – Gemeentelijke- en overheidsdiensten.
168.6700 – 168.8300 – Industrie en overheidsinstellingen, porto
168.4000 – 169.8000 – ERMES, Europees semafoonsysteem.
170.1100 – 171.2900 – Van Gend en loos, vrachtvervoer.
170.3100 – 170.9500 – Industrie en bedrijven.
171.0500 – 171.2100 – Nederlandse Spoorwegen NS, basis
171.2300 – 171.3900 – Rijkswaterstaat, Korps Controleurs gevaarlijke stoffen.
171.4100 – 171.7700 – Nederlandse Spoorwegen NS, simplex
171.7900 – 172.2900 – Industrie en bedrijven.
172.3300 – 172.5100 – ME politie,bewaking van inrichtingen en gevangenissen.
172.5300 – 172.6900 – Gereserveerd voor overheidsdiensten.
172.7100 – 172.8700 – Brinks Nedlloyd, Geld- en waardetransport
172.8900 – 173.0500 – Gereserveerd voor overheidsdiensten.
173.0700 – 173.5700 – Industrie en bedrijven in zeehavens.
173.5800 – 174.5200 – Trunkingnet luchthaven Schiphol, basis
174.5500 – 174.9900 – Industrie en bedrijven in het Rijnmond geb.
176.0000 – 174.4000 – Havenbedrijven Rijnmondgebied.
178.1800 – 179.1200 – Trunkingnet, Luchthaven Schiphol, handset
175.2500 – 229.7500 – Televisiekanalen, 5 t/m 12, band 3
223.0100 – 235.0000 – Navigatie luchtverkeer.
235.0000 – 267.0000 – Militair luchtverkeer.
267.0000 – 273.0000 – Afstandsbestuurde satellieten.
272.0000 – 273.0000 – Data-overdracht satellieten.
273.0000 – 328.6000 – Militair luchtverkeer.
328.6000 – 335.4000 – Navigatie luchtverkeer.
399.9000 – 400.0500 – Satellietnavigatie.
400.0000 – 406.1000 – Satellietnavigatie.
400.1000 – 409.0000 – Radio astronomie.
400.1700 – 401.0000 – Weersatellieten, hulpsystemen en ruimteonderzoek.
401.0000 – 402.0000 – Weersatellieten, data-overdracht, vast en mobiel
402.0000 – 403.0000 – Weersatellieten, hulpsystemen, vast en mobiel.
403.0000 – 406.0000 – Besturing van Weersatellieten, vast en mobiel.
406.0000 – 406.1000 – Navigatiesatellieten.
406.1000 – 409.0000 – Gereserveerd voor Radio-astronomie.
409.0000 – 410.0000 – Linkverbindingen.
410.0000 – 430.0000 – Trunking-systemen.
430.0000 – 440.0000 – Radio/TV-zendamateurs, 70 cm-band.
433.0750 – 434.09375 – LPD bandje, 69 kan., 10 mW – free
440.0000 – 441.0000 – Defensie.
441.0000 – 444.0000 – Bewaking van vliegvelden.
444.0000 – 449.9800 – Brandweer- en GGD-diensten op vliegvelden.
446.00625 – 446.09375 – PMR, 8 kanalen (vreemd raster) 0.5 W – free
449.0000 – 450.3300 – Vaste en mobiele diensten.
450.3500 – 450.5700 – Regionale verbindingen, landelijke organisaties.
450.5900 – 450.7500 – Telemetrie, Rijkswaterstaat.
450.7700 – 451.2900 – Linkverbindingen voor overheidsinstellingen
451.3100 – 455.7300 – Autotelefoonnet ATF-2, mobiel
455.7500 – 456.0900 – Industrie en bedrijven, portoverkeer.
456.1100 – 456.4700 – Landelijk mobilofoonnet, div toepassingen.
456.4900 – 457.2100 – Landelijke Politiediensten, ingangsfreq.
457.6000 – 458.1250 – Telerail, Nederlandse spoorwegen, mobiel.
458.1500 – 458.3100 – InterGemeentelijk radionet Politie INRAP,Ingangsfrequentie.
458.3300 – 458.6900 – Industrie en bedrijven.
458.7100 – 459.0500 – Landelijke Politiediensten, ingangsfreq.
459.0700 – 459.4300 – Algemene verkeersdienst Driebergen AVD,mobiel.
459.4500 – 459.6100 – Bewaking rijksgebouwen, Rijkswaterstaat.
459.6300 – 459.7900 – Landelijk net Wegenwacht, mobiel.
459.9900                  – PTT – Demonstratie- en testkanaal.
460.0000 – 461.2900 – Linkverbindingen voor overheidsinstellingen.
461.3100 – 465.7300 – Autotelefoonnet ATF-2, relaisstations.
465.7500 – 466.0900 – Industrie en bedrijven.
466.1100 – 466.4700 – PTT/NOS-straalverbindingen.
466.4900 – 467.2100 – Landelijke Politiediensten, uitgangsfreq.
467.6000 – 468.1250 – Telerail, Nederlandse Spoorwegen,Relaisstation.
468.1500 – 468.3100 – InterGemeentelijk radionet Politie INRAP,Relaisstations.
468.3300 – 468.6900 – Industrie en bedrijven.
468.7100 – 469.0500 – Landelijke Politiediensten, uitgangsfreq.
469.0700 – 469.4300 – Algemene Verkeersdienst Driebergen AVD,relaisstations.
469.4500 – 469.6100 – Bewaking rijksgebouwen, Rijkswaterstaat RWS
469.6300 – 469.7900 – Landelijk net wegenwacht, basispost.
469.9900                  – PTT Demonstratie- en testkanaal.
471.2500 – 853.5700 – Televisiekanalen 21-65, band 4 en 5.
864.1500 – 868.0500 – PTT Greenpoint/telepoint pockettelefoonnet,simplex CT2.
885.0125 – 886.9875 – Draadloze telefoons (NL-keurmerk) 80 kan, handset.
890.0125 – 913.9875 – Autotelefoonnet AFT-3, CT-1 mobiel kan.1 t/m 960.
935.0125 – 958.9875 – Autotelefoonnet AFT-3, CT-1 basis kan.1 t/m 960.
890.0250 – 914.0000 – Autotelefoonnet AFT-3, mobiel kan.1025 t/m 1984.
935.0250 – 950.0000 – Autotelefoonnet AFT-3, basis kan.1025 t/m 1984.
890.0125 – 914.9875 – PAN/Europe autotelefoonnet AFT-4, net 1 mobiel.
935.0125 – 949.9875 – PAN/Europe autotelefoonnet AFT-4, net 1 basis.
905.0125 – 913.9875 – PAN/Europe autotelefoonnet AFT-4, net 2 mobiel.
950.0000 – 959.0000 – PAN/Europe autotelefoonnet AFT-4, net 2 basis.
914.0125 – 914.9875 – Draadloze telefoons (NL-k-merk) 40kan hand
930.0125 – 931.9875 – Draadloze telefoons (NL-k-merk) 80kan hand
933.0125 – 934.9875 – Short Range Radio, kan 1-8 (niet gebruikt)
959.0125 – 959.9875 – Draadloze telefoons (NL-k-merk) 40 kan hand
960.0000 – 1215.0000 – Luchtvaartnavigatie (DME-bakens).
1215.0000 – 1240.0000 – Data-overdracht satellietnavigatie.
1240.0000 – 1300.0000 – Radio/TV-zendamateurs (23cm-band).
1880.0000 – 1900.0000 – DECT systemen.